Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Agnieszka Stupakowska – VELES – pracownia artystyczna tatuażu 81-385 Gdynia ul. Ignacego Krasickiego

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych email: pracownia@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług artystycznych związanych z tatuażem  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku